..
English

Atec 400 - Multistrålesonar

Atec 400 er vårt nye multistrålesystem. Det kombinerer en sonar fra NORBIT med software fra Olex. Atec 400 er nøyaktig og kraftfull, samtidig som den er liten og hendig. Ingen koblingsboks eller kontroll-PC, bare plugg sonaren rett inn i Olex!


Sonaren benytter bredbåndsteknologi for økt rekkevidde og nøyaktig bunnmåling. Med sin høye pingrate og brede maksimale åpningsvinkel på hele 180 grader, er Atec 400 ekstra effektiv ved oppmåling på grunt vann. Ved større dyp kan man redusere åpningsvinkelen for å øke pingraten. Ved oppmåling på Helgelandskysten ble bunnen kartlagt ned til inntil 250 meter.


Når man setter Atec 400 til Auto, bestemmer Olex ulike parametre som pulslengde, båndbredde og annet. Sonaren styres kontinuerlig for å gi høyeste pingrate og beste måleoppløsning, ut fra det varierende havdypet. Man kan også sette Atec 400 til å bli manuelt styrt av brukeren, for mest mulig finkontroll.


Gjennom våre forhandlere tilbyr vi et komplett målesystem bestående av Olex, sonar, og ulike løsninger for posisjon, høyde, attitude og lydfart. Man kan for eksempel gå for Olex Tripos og autolydfart som en pragmatisk mellomløsning, eller RTK-GPS, Kongsberg MRU og senkbar Valeport lydhastighetsprobe for beste resultat. Måledataene eksporteres som ferdige Olexmodeller, som tekstfiler for import til andre GIS, eller som skjermbilder.


Sonaren har en pris på 430.000 kroner pluss MVA. Software og sensorer kommer i tillegg. Man kan gjenbruke deler av tidligere multistråleleveranser fra Olex.


Tekniske data

En typisk leveranse av Atec 400, med tilhørende sensorer og software, kan bestå av følgende:

Last ned produktblad som PDF