Dybdekart

Havbunnskart

Olex lager havbunnskart ved hjelp av mottatte data fra ekkolodd og GPS. For hver dybde som måles blir kartet mer nøyaktig. Beregningen av havbunnskart foregår fullstendig automatisk og krever ingen betjening. Det er ingen begrensning i antall loddskudd som håndteres. Det egenmålte bunnkartet kan fremstilles i 2D med dybdekoter eller relieff og i 3D med virtuelt kamera. Bunnzoom kan brukes til å fremheve utvalgte dybdeområder. I tillegg kommer en del spesialfunksjoner som f.eks beregning av vann- og bunnmassevolum. Det er også verktøy for søk og utrenskning av dårlige måledata.

Felles havbunnskart for Olexbrukere

Brukere av Olex oppfordres til å utveksle sine måledata med andre. Datadelingen er gratis og organiseres av Olex AS. Ved å sende inn sine dybdedata til Olex AS, eller sin forhandler, får brukerne tilgang til en database med dybder som er samlet inn av andre olexbrukere over hele verden. Denne oppmålingsdugnaden er blitt svært populær, og over fem milliarder kvalitetskontrollerte og godkjente dybdermålinger danner nå grunnlag for et omfattende havbunnskart. Informasjonen er verdifull for alle sjøfarende, og både havgående fabrikktrålere og små sjarker deltar i delingen. Data kan sendes til Olex AS via e-post, USB-lagringsenhet eller lastes opp på vår ftp server.Havbunnskart fra andre kilder

Olex kan også lese havbunnskart fra andre kilder. I menyen til venstre finner du blant annet dybdemålinger fra Kartverket målt med multistrålelodd som dekker deler av Norges sjøområder. Det finnes også små men nøyaktige kart for Astafjord og Søre Sunnmøre