Samme areal kartlagt med Simrad ES60 og Olex HGPS

Utsnitt av olexkart i 5X5m oppløsning

HGPS - for mer nøyaktig enkeltstrålekartlegging.

HGPS-modulen benytter nøyaktig høyde og posisjon fra avanserte GPSer til eksakt å plassere hver bunndeteksjon fra enkeltstråleloddet på havbunnen. HGPS fjerner også effekten av tidevann, dønninger og skipets dyptgående. Dermed er det nå mulig å lage et høyoppløselig bunnkart også ved hjelp av enkeltstrålelodd.


For best mulig resultat kan roll og pitch sensor og et ekkolodd med høy pingrate benyttes.