Olex software

Olex er et unikt navigasjons- og kartleggings-system utviklet av Olex AS i Trondheim. Systemet benyttes blant annet innenfor fiskeri, oppdrett, havnearbeid, og rørlegging, og består av følgende tre hovedelementer:

Olex lager havbunnskart ved hjelp av mottatte data fra ekkolodd og GPS. For hver dybde som måles blir kartet mer nøyaktig. Beregningen av havbunnskart foregår fullstendig automatisk og krever ingen betjening. Det er ingen begrensning i antall loddskudd som håndteres.


Det egenmålte bunnkartet kan fremstilles i 2D med dybdekoter eller relieff og i 3D med virtuelt kamera. Bunnzoom kan brukes til å fremheve utvalgte dybdeområder. I tillegg kommer en del spesialfunksjoner som f.eks beregning av vann- og bunnmassevolum. Det er også verktøy for søk og utrenskning av dårlige måledata.


Skjermbilde med navigasjonskart, bunnzoom og 3D-visning.
 

Olex er designet for optimal bruk med enkel betjening:

Brukere av Olex har fri tilgang til alle oppgraderinger av Olex software.Tekniske detaljer

Systemet opererer under UNIX, for tiden Linux for PC. All programvare lages av Olex AS, med unntak av tidevannsberegningen, hvor det benyttes XTide2. Systemet oppdaterer kontinuerlig sitt interne havbunnskart, og nymålte data er straks tilgjengelig for bruk.


Det benyttes digitale vektorkart fra offisielle og uoffisielle kilder. Effektiv bruk av digitale sjøkart fordrer rask datamaskinell håndtering. Kartcellene konverteres derfor til et kompakt internt format, hvor de lagres i flere grovskalerte utgaver. Dette oppnås ved at kystkonturer og lignende rekalkuleres og reduseres. Derved holdes fremvisingsprogrammets opptegningstid og plassbehov noenlunde begrenset og konstant, uansett zoomskala. Man unngår også at skjermen gror igjen av bittesmå symboler. Fremvisingsprogrammet vil selv skalere i flere trinn innenfor disse grovskalerte cellene. Man oppnår dermed en findelt og sømløs interaktiv skalering, uten å generes av detaljene rundt celleinndelingen.


Ved kontinuerlig å registrere dybde og posisjon bygger systemet en database hvor havbunnen er inndelt i små firkanter på omtrent 5x5 meter kalt "Bokser". Dette er tilpasset vanlig GPS, som gir en posisjon med 5-6 meters feilradius. Hvis man har tilgang til mer nøyaktig posisjoneringsutstyr kan størrelsen på boksene reduseres for å kunne lage et bunnkart med finere oppløsning. Boksene ligger kant i kant over hele jordens overflate. De inneholder en dybde som enten er målt, beregnet eller ukjent. Målingene medfører en rekalkulering av de umålte boksene innenfor en radius, satt til cirka 500 meter.