Produkter og priserBasis-software Veil. pris (NOK eks. MVA)
Olex fullversjon, inklusiv navigasjonskart for Norge 30 000
Lino plotterversjon, inklusiv navigasjonskart for Norge 15 000
Olex LT kontorversjon, inklusiv navigasjonskart for Norge 7 500

Tilleggs-moduler Veil. pris
UP - tilkobling mot Subsonus undervannsposisjonering    5 000
GRIB - Nedlasting og fremvisning av værvarsler, samt data fra Barentswatch    5 000
AIS - Automatisk Identifikasjons System    5 000
HT - Beregning av bunnhardhet 20 000
SB - Måling og kartlegging av havstrøm 10 000
ITI - Posisjonering av trål og ROV 10 000
ATEC - Tilkobling mot Atec 400 multistrålesonar 30 000
HGPS - Bedre enkeltstrålekartlegging, med høyde-korrigert GPS 20 000
MBES - Prosessering av multistråledata 50 000
RE - Eksport av egenmålt bunnkart til trålposisjoneringssystem 20 000
SEAPIX - Tilkobling mot Seapix multistrålelodd 30 000
WASSP - Tilkobling mot Wassp 30 000
Oppgradering fra Lino til Olex 16 000
Gebyr for software-nøkkel til ny maskin-id. 3 000

Rekonstruksjon av brukerdata fra innsendt, lesbar harddisk, er inkludert i prisen ved bytte til ny maskin levert av Olex.Maskiner og hardware Veil. pris
M4 - 9-36V, industrimaskin 14 900
Subsonus hydrofon 320 000
Subsonus tag 35 000
Opto-kobler for NMEA-signaler 1000
WiFi - USB-adapter for WiFi på eldre maskiner 250

Multistålelodd og tilbehør Veil. pris
Atec 200, Multistrålesonar 500 000
Atec 400, Multistrålesonar Pris på forespørsel
Spatial, alt-i-ett-sensor 55 000
Valeport Swift-SVP lydhastighetsprobe 58 000


Trimble BX982 - GPS for oppmåling


Trimble BX982 finnes i flere varianter. Alle modellene kan ta imot Fugro Marinestar, for 4cm posisjon. RTK krever Internet, Marinestar kan mottas gjennom luften eller Internet. En lavere modell kan oppgraderes til en høyere. Oppgraderingsprisen er noe dyrere enn mellomlegget mellom de to modellene. For å få heading må det benyttes to antenner.


Modell Veil. pris
Trimble BX982, -03: Heading, 30cm RTK 48 500
Trimble BX982, -13: Heading, 10cm RTK 54 500
Trimble BX982, -07: Ikke heading, 0,5cm RTK 127 000
Trimble BX982, -00: Heading,  0,5cm RTK 133 500
Antenne GA830 17 000
Antennekabel GNSS, TNC/TNC, RG58, 10 meter 1 800

Prisene er oppgitt i norske kroner, veiledende, eks. MVA.


Skulle det oppstå feil på Olex-leverte maskiner, som ikke dekkes av reklamasjon, har vi faste priser på små reparasjoner, og service.Elektroniske navigasjonskart

Olex kan benytte vektorkart i S57- og S63-format, fra offisielle og kommersielle leverandører som ChartWorld, Primar og Statens Kartverk. Navigasjonskartene kan brukes i kombinasjon med det egenoppmålte bunnkartet. Diverse kartinformasjon som navn, dybdekoter, bunntyper og lyktesektorer kan slås av, og på, etter ønske og behov.


Norgeskart

Fra og med software-versjon 11.0, kan Olex vise "Norgeskart" - oppdaterte sjøkart fra Statens Kartverk som dekker Norge med Svalbard og Jan Mayen. Kartene distribueres gratis til brukere av Olex, i form av en ISO-fil med størrelse på omtrent 500 Mb, som enkelt kan leses inn i olexmaskinen via en USB-penn. I tråd med Kartverkets standard for oppdateringer vil de nyeste kartdata gjøres tilgjengelig hver andre uke, og alltid være nedlastbare via vår hjemmeside.


ChartWorld

ChartWorld distribuerer kart-data fra kartverk i hele verden. Kartene selges i passe store områder som låses opp ved hjelp av en permit, og kan bestilles via våre forhandlere.

ChartWorld's områder i nordlige Europa.


Sjøkartverkets fiskeridatabase

Fiskeridatabasen viser bunntopografien i form av dybdekurver basert på statens oppmålinger, maritime grenser, oljeinstallasjoner og bunnkvalitet. Hver celle har en veiledende pris på kr 1450.


Oversikt over Fiskeridatabasen med cellenummer

Eksempler på ChartWorld's områder i Europa


DE-001

German Baltic Sea Coast

DE-002

German North Sea Coast

DK-001

West Coast and Northern Part of Denmark

DK-002

Baltic Sea Islands of Denmark

DK-003

Bornholm

DK-004

Faroe Islands

EE-001

North Coast of Estonia

EE-002

West Coast of Estonia

GB-001

North East Coast of Scotland to Orkney and Shetland Islands

GB-002

East Coast of Scotland and North England

GB-003

South East Coast of England

GB-004

South West Coast of England

GB-005

Celtic Sea Coast of England and Wales to Irish Sea

GB-006

Irish Sea - Northern Part

GB-007

North Channel and Approaches

GB-008

West Coast of Scotland and Hebride Islands

GB-009

South and West Coast of Ireland

GB-501

Western Arabian Gulf

GB-502

Eastern Arabian Gulf

GB-503

Arabia - South East Coast

IS-001

Iceland

NL-001

Coast of the Netherlands and Belgium

NO-001

Øst-Finnmark

NO-002

Vest-Finnmark - Troms

NO-003

Malangsgrunnen

NO-004

Lofoten - nordlige Nordland

NO-005

Sørlige Nordland

NO-006

Trøndelag

NO-007

Møre og Romsdal - Sogn og Fjordane

NO-008

Hordaland - Nordlige Rogaland

NO-009

Sørlige Rogaland - Vest-Agder

NO-010

Aust-Agder - Oslofjorden

NO-011

SvalbardSjøkartverkets Fiskeridatabase - Veil. pris pr. celle er kr 1450 eks MVA


..