Subsonus sonar og tag

Subsonus med 2 tags i vannet

Subsonus - posisjonerer under vann

Olex versjon 12.0 introduserte støtte for Subsonus fra Advanced Navigation. Subsonus er et system for undervannsposisjonering bestående av en liten sonar på båten, og en eller flere transpondere festet på undervannsobjekter, som fiskeredskap, ankere, ROV, droner eller dykkere.


Olex må utvides med softwaremodulen UP, for å kunne dekode informasjonen fra Subsonus. Hver transponder eller "tag" har sitt unike nummer, som enkelt legges til i Olex. Uavhengig av hverandre, snakker taggene med sonaren og forteller sin pitch, roll, tilt og heading.


Taggene vises i Olex i 2D og 3D, og kan trackes med egne slepestrek. I Olex kan man sette graden av tilt som skal tolereres før en tag regnes for å ha nådd havbunnen. Olex begynner så å avgrense posisjonen til et nytt hendelsesmerke på en slik måte at de 10 nærmeste observasjonene er gjennomsnittlig beregnet til en bedre, mer nøyaktig posisjon.. To tagger kan "kobles" sammen, slik at vises på skjermen, med en linje og innbyrdes avstand mellom seg.


Spesifikasjoner: